Jdi na obsah Jdi na menu
 


Transporty vězňu do Osvětimi a Březinky

2. 2. 2007

Transporty vězňu do Osvětimi a Březinky

Transporty do Osvětimi a Březinky

27 400 - 28 600

První mužský transport z Osvětimi do Březinky, skládal se z 1 320 naturalizovaných francouzských Židů.

28 600 - 29 600

V dubnu 1942, první konvoj slovenských Židů.

29 600 - 29 700

100 mužů (árijců) z různých koncentračních táborů.

29 700 - 32 700

3 kompletní konvoje slovenských Židů.

32 700 - 33 100

400 profesionálních zločinců (árijců) z varšavských vězení.

33 100 - 35 000

1 900 Židů z Krakova.

35 000 - 36 000

1 000 Poláků (árijců) - političtí vězni.

36 000 - 37 300

V květnu 1942 1 300 slovenských Židů z Lublinu-Majdanku.

37 300 - 37 900

600 Poláků (árijců) z Radomi, mezi nimi několik Židů.

37 900 - 38 000

100 Poláků z koncentračního tábora Dachau.

38 000 - 38 400

400 francouzských naturalizovaných Židů, kteří přijeli i s rodinami. Celý tento konvoj se skládal z asi 1 600 osob, z čehož přibližně 200 dívek a 400 mužů bylo přijato do tábora, zatímco zbývajících 1 000 osob (ženy, staří lidé, děti, muži) bylo bez dalších okolků posláno přímo z nádraží do Březového lesa, a tam zplynováno a spáleno. Od té doby se se všemi židovskými konvoji zacházelo stejným způsobem. Přibližně 10% mužů a 10% žen bylo přiděleno do táborů a zbytek byl okamžitě zplynován. Tento proces vyhlazování byl už dříve použit proti polským Židům. Po dlouhé měsíce, bez přestávky, přivážely náklaďáky tisíce Židů z různých ghett přímo do pekla v "Birkenwaldu".

 

38 400 - 39 200

800 naturalizovaných francouzských Židů, zbytek konvoje zplynován.

 

39 200 - 40 000

800 Poláků (árijců), političtí vězni.

 

 

 

 

40 000 - 40 150

150 slovenských Židů s rodinami. Kromě skupiny 50 dívek, které byly posláno do ženského tábora, byli všichni zplynováni v Březovém lese. Mezi 150 muži, kteří přišli do tábora, byl jistý Zucker (jeho křestní jméno není známo) a Viliam Sonnenschein, oba z východního Slovenska.

 

40 150 - 43 800

Přibližně 4 000 francouzských naturalizovaných Židů, většinou intelektuálů, 1 000 žen bylo posláno do ženského tábora, zbytek, na 3 000 osob, byl zplynován obvyklým způsobem.

 

43 800- 44 200

400 slovenských Židů z Lublinu, včetně Matěje Kleina a č. 43 820 Meilocha Laufera z východního Slovenska. Tento konvoj přijel 30. června 1942.

 

44 200 - 45 00

200 slovenských Židů. Transport se skládal z 1 000 osob. Několik žen bylo posláno do ženského tábora, zbytek byl zplynován v Březovém lese. Mezi vězni, kteří se dostali do tábora, byli: Jozef Zelmanovič (Snina), Adolf Kahan (Bratislava), Walter Reichmann (Sůčany), Esther Kahanová (Bratislava).

 

45 000 - 47 000

2 000 Francouzů (árijců), komunisté a jiní političtí vězni, mezi kterými byl bratr Thoreze a mladší bratr Léona Bluma, který byl brutálně mučena potom zplynován a spálen.

 

47 000 - 47 500

500 Židů z Holandska, většinou němečtí emigranti. Zbytek konvoje, okolo 2 500 osob, zplynován.

 

47 500 - 47 800

Okolo 300 Rusů pod tzv. ochrannou vazbou.

 

48 300 - 48 620

320 Židů ze Slovenska. Okolo 70 dívek bylo převedeno do ženského tábora, zbytek, asi 650 lidí, spálen v Březovém lese. V konvoji bylo přibližně 80 lidí, které maďarská policie předala do tábora Sereď. Další z konvoje byli: Dr. Zoltan Mandel (již mrtvý), Holz (křestní jméno není známo, řezník z Piešťan), Miloš Engel (Žilina), Chaim Katz (Snina, jeho žena a 6 dětí byly zplynovány).

 

49 000 - 64 800

15 000 naturalizovaných francouzských, belgických a holandských Židů. Je jisté, že toto číslo představuje méně než 10% konvoje. To bylo mezi 1. červencem a 15 zářím roku 1942. Velké rodinné transporty přijely z různých evropských zemí a byly bezodkladně odeslány do Březového lesa. Speciální jednotka (Sonderkommando), která měla za úkol plynování a spalování, pracovala v denních a nočních směnách. Během této doby byly spáleny stovky tisíc Židů.

64 800 - 65 000

200 slovenských Židů. Z transportu bylo do tábora přijato okolo 100 žen , zbytek byl zplynován a spálen. Mezi nově příchozími byli: Ludwig Katz (Žilina), Avri Burger (Bratislava), Poprad (mrtvá žena), Mikuláš Steiner (Povážská Bystrica), Juraj Fried (Trenčín), Josef Rosenwasser (východní Slovensko), Julius Neuman (Bardějov), Sandor Wertheimer a Misi Wertheimerová (Vrbové), Béla Blau (Žilina).

 

65 000 - 68 000

Naturalizovaní, francouzští, belgičtí a holandští Židé. "Vyselektováno" bylo ne více než 1 000 žen, byly poslány do tábora. Ostatní, nejnižší odhad je 30 000, byli zplynováni.

 

68 000 - 70 500

2 500 německých Židů z koncentračního tábora Sachsenhausen.

 

71 000 - 80 000

Naturalizovaní francouzští, belgičtí a holandští Židé. Vězňové, kteří přišli do tábora, představovali sotva 10% celého transportu. Podle střízlivého odhadu bylo zplynováno přibližně 65 000 až 70 000 osob.

 

Číslo 80 000 znamená začátek systematického vyhlazování polských ghett.

 

80 000 - 85 000

Přibližně 5 000 Židů z různých ghett v Mlavě, Makově, Zichenově, Lomze, Grodnu, Bialystoku.

 

Plných 30 dnů bez přestávky přijížděly konvoje nákladních aut. Do koncentračního tábora bylo posláno pouze 5 000 osob, všichni ostatní byli okamžitě zplynováni. Sonderkommando pracovalo 24 hodin denně ve dvou směnách a jen stěží se jim plynování a spalování dařilo zvládat. Bez přehánění je možné říci, že "zvláštního ošetření" se dostalo 80 000 až 90 000 lidí z transportu. Tyto transporty také přinesly značné množství peněz, cenností a drahých kamenů.

 

85 000 - 92 600

6 000 Židů z Grodna, Bialystoku a Krakova, stejně jako 1 000 árijských Poláků. Většina konvojů byla rovnou zplynována a denně šlo do plynových komor okolo 4 000 Židů.

 

Kolem poloviny ledna přijely tři konvoje z Terezína, v každém 2 000 osob. Měli na sobě označení "CU", "CR", "R" (význam těchto označení nám není znám). Tato označení byla také přilepena na jejich zavazadlech. Z 6 000 osob bylo do tábora přijato pouze 600 mužů a 300 žen. Zbytek byl zplynován.

 

99 000 - 100 000

Koncem ledna 1943 přijely velké konvoje s francouzskými a holandskými Židy, pouze malá část z nich se dostala do tábora.

 

100 000 - 102 000

V únoru 1943; 2 000 árijských Poláků, většinou intelektuálů.

 

102 000 - 103 000

700 českých árijců. Později byli ti z nich, kteří zůstali naživu, posláni do Buchenwaldu.

Během ledna 1943 přijížděly denně dva transporty. Byli v nich polští, francouzští a holandští Židé, kteří byli většinou posíláni do plynových komor. Počet zplynovaných během tohoto měsíce je možno odhadnout na 90 000.

 

109 000 - 119 000

Na začátku března 1943 přijelo ze Soluně 45 000 Židů. Asi 30 000 šlo přímo do krematoria, 10 000 se dostalo do tábora, včetně malého procenta žen. Téměř všichni brzy zemřeli na nakažlivou nemoc připomínající malárii a na tyfus, který se šířil v důsledku podmínek vládnoucích v táboře.

 

119 000 - 120 000

1 000 Poláků (árijců) z Pawiacké věznice ve Varšavě.

 

120 000 - 123 000

3 000 řeckých Židů, z nich někteří byli posláni, aby nahradili místa svých druhů ve Varšavě. Zbytek rychle umřel.

 

123 000 - 124 000

1 000 Poláků (árijců) z Radomi a Tarnowa.

 

124 000 - 126 000

2 000 osob ze smíšených árijských konvojů.

 

V mezičase nepřetržitě přijížděly transporty polských Židů a několik transportů francouzských a belgických a byly bez výjimky likvidovány v plynových komorách. Mezi nimi byl transport 1 000 polských Židů z Majdanku, ve kterém byli tři Slováci, jeden z nich byl jistý Spira ze Stopkova nebo Vranova.

Na konci července 1943 se proud transportů náhle zastavil a přišel čas na vydechnutí. Krematoria byla důkladně čištěna, zařízení se opravovala pro další provoz. 3. srpna se dal vražedný srtoj opět do práce. První konvoje se skládaly z Židů z Bedzinu a Sosnowiec, další následovaly celý srpen.

 

132 000 - 136 000

Pouze 4 000 mužů a malá část žen se dostalo do tábora. Před 35 000 bylo zplynováno. Z výše zmíněných 4 000 mužů zemřelo mnoho na následky špatného zacházení, hladu nebo nemocí. Někteří byli zavražděni. Zodpovědnost za tyto tragédie leží na zločinci Tyrnovi (říšský Němec) z koncentračního tábora Sachsenhausen a na polském politickém vězňovi č. 8516 Mieczislavu Katerzinském z Varšavy.

Opět začaly selekce, tentokrát ve vražedném rozsahu, zejména v ženském táboře. Táborový doktor SS-Hauptsturmführer, syn nebo synovec policejního prezidenta v Berlíně, předčil v brutalitě všechny ostatní.

 

137 000 - 138 000

Na konci srpna přijelo 1 000 Poláků z vězení v Pawiaku a 80 Židů z Řecka.

 

138 000 - 141 000

3 000 mužů z různých árijských transportů.

 

 

 

142 000 - 145 000

Na začátku srpna přijelo 3 000 Židů z polských pracovních táborů a ruských válečných zajatců.

 

148 000 - 152 000

Během týdne po 7. září 1943 dorazil rodinný tábor českých Židů z Terezína. Těšili se zcela výjimečnému statutu - rodiny nebyly rozděleny a ani jednomu z nich se nedostalo obvyklého a "normálního" plynového ošetření. Dokonce ani hlavy jim neoholili a mohli si ponechat svá zavazadla. Muži nemuseli pracovat a pro děti byla zřízena škola pod vedením Fredyho Hirsche. Oficiální označení tohoto speciálního zacházení "SB"(Sonderbehandlung) - transport českých Židů se šestiměsíční karanténou. Na konci šestiměsíčního období však bylo jasné, že osud těchto Židů bude stejný jako u ostatních - plynová komora.

6. března 1944 se táborem rozšířila zpráva, že se připravují krematoria, aby pohltila české Židy. Druhý den, 7. března 1944 byli ti, kteří přijeli do Březinky 7. září 1943, naloženi na náklaďák a odvezeni do krematoria a zplynováni. Mladí lidé šli na smrt za zpěvu písně Kde domov můj. Asi 500 starších lidí zemřelo během karantény. Ze všech těchto Židů bylo ponecháno naživu pouze11 dvojčat. V Osvětimi byla podrobována různým lékařským pokusům.

Týden před plynováním, tj. 1. března 1944, byli všichni v české skupině požádáni, aby napsali svým příbuzným, že se jim dobře daří. Dopisy musely mít datum 23. do 25. března 1944 a měla v nich být žádost o balíček s potravinami.

 

153 000 - 154 000

1 000 polských árijců z vězení v Pawiaku.

 

155 000 - 159 000

Během října a listopadu 1943, 4 000 osob z různých vězení a menší transporty Židů z Bendzina a okolí, které našli v jejich skrýších, také skupina Rusů pod ochrannou vazbou z oblasti Minska a Vitebska. Několik dalších ruských válečných zajatců, kteří dostali jako obvykle čísla mezi 1 a 12 000.

 

160 000 - 165 000

V prosinci 1943, 5 000 mužů pocházejících z holandských, francouzských a belgických transportů a poprvé italští Židé z Rijeky, Terstu a Říma. Z nich bylo 30 000 okamžitě zplynováno.

 

165 000 - 168 000

20. prosince 1943 přijela další skupina 3 000 Židů z Terezína. Konvoj byl zařazen do stejné kategorie jako ten, který do tábora dorazil 7. září. Po příjezdu se muži, ženy a děti přidali k zářijové skupině. Těšili se stejným privilegiím jako jejich předchůdci. 24 hodin před zplynováním první skupiny byli později příchozí odděleni od zbytku a umístěni v jiné části tábora. Jejich karanténa končí 20. června 1944.

 

169 000 - 170 000

1 000 lidí v malých skupinách, Židé, Poláci a Rusové a částečně také Jugoslávci.

 

170 000 - 171 000

1 000 Poláků a Rusů a několik Jugoslávců.

 

 

171 000 - 174 000

Na konci února a na začátku března 3 000 Židů z Holandska, Belgie a poprvé domácí francouzští Židé (nikoli naturalizovaní) z Vichy ve Francii. Větší část transportu byla zplynována okamžitě po příjezdu.

 

Malé skupiny Židů z Bendzina a Sosnowiece, které zatkli v jejich úkrytu, přijely uprostřed března.

Po zplynování transportu z Terezína nepřijížděly do 15. března 1944 žádné další transporty. Výkonná síla tábora se rychle snižovala a muži z pozdějších transportů, zejména holandští Židé, byli posíláni do tábora. Okolo 7. dubna 1944 se šířila zpráva o tom, že se očekává velký konvoj řeckých Židů.

 

"Dobytčák" - vlak určený původně pro přepravu dobytka, poté pro deportaci vězňů do koncentračních a vyhlazovacích táborů, nejčastěji pod lživou záminkou přesídlení.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář